Bibliography on the Research Area dealing with the WORK PLACE (WP4)

Research Area dealing with the WORK PLACE (WP4)

 

ALIDADI, K., Religion and the Workplace, State of the Art Report, RELIGARE Paper No. 3, September 2010.

 

ALIDADI, K., “Opening Doors to Muslim Minorities in the Workplace? From India's Employment Quota to EU and Belgian Anti-Discrimination Legislation”, Pace International Law Review, 23 (1), 2011, 148-214.

 

ALIDADI, K., “Represailleontslag na discriminatieklacht: tussen naakte en met redenen omklede klacht in, en het schild van rechtsmisbruik” (Noot onder Arbeidsrechtbank Brussel 16 december 2010) [Retaliatory Dismissal After Discrimination Complaint: Between Bare and Motivated Complaint (Note under the Brussels Labour Tribunal Judgment of 16 December 2010)] Tijdschrift voor Vreemdelingenrecht nr. 2, 2011, 111-116

 

ALIDADI, K., “Muslim Women Made Redundant? Unintended Signals in Belgian and Dutch Case Law on Religious Dress in Employment and Unemployment” in A Test of Faith? Religious Diversity and Accommodation in the European Workplace (Alidadi, K., Foblets, M.-Cl. and Vrielink, J. (eds)), Aldershot, Ashgate, 2012

 

ALIDADI, K., The Challenges of Religious Diversity in EU Law and Policy: the Workplace, RELIGARE Discussion Paper.

 

ALIDADI, K., and J. VRIELINK, “Bevoegdheid Centrum voor Gelijkheid van Kansen Gedecimeerd?”, [Competency of the Belgian Centre for Equal Opportunities Decimated?] in De Juristenkrant nr. 225, 2011, 4-5

 

ALIDADI, K., “Studie over redelijke aanpassingen voor religie op Belgische werkvloer,” [Study on Reasonable Accommodations for Religion in the Belgian Workplace] in De Juristenkrant nr. 221, 2011, 6-7

 

ALIDADI, K., “Gevangene heeft recht op religieus aangepast gevangenisdieet,” [Prisoner Entitled to Religiously Appropriate Prison Diet] in De Juristenkrant nr. 220, 2010, 6-7

 

ALIDADI, K., “Restaurant mag cliënteel geen hoofddekselverbod opleggen,” [Restaurant Cannot Ban Clientele From Wearing Head-gear] in De Juristenkrant nr. 217, 2010, 1-1

 

ALIDADI, K., “Werkgever kan hoofddoek verbieden op basis van ongeschreven regels,” [Employer Can Ban Headscarf on the Basis of Unwritten Rules] in De Juristenkrant nr. 210, 2010, 1-2

 

ALIDADI, K., Through the door, up the stairs: Religion and its sins striding up the equality ladder, International Journal of Discrimination and the Law, Review Article 11(4) pp. 201–222, 2012.

 

ALIDADI, K., A comparative legal study addressing religious or belief discrimination in employment and reasonable accommodations for employees’ religious or philosophical beliefs or practice, RELIGARE Policy Brief No. 1, May 2012.

 

ALIDADI, K., FOBLETS, M.C., VRIELINK, J. (Eds.), A Test of Faith? Religious Diversity and Accommodation in the European Workplace, Asghate Publishing Firm, August 2012.

 

BANON, Patrick, Dieu et l’entreprise. Comprendre et gérer les cultures religieuses, Paris, Editions d’Organisation, 2006

 

BOUZAR, Dounia, Allah, mon boss et moi, Paris, Editions Dynamique Diversité, 2008

 

DEMERATH, N.J., DOBKIN HALL, P., SCHMITT, T.A., WILLIAMS, R.H.,(eds), Sacred companies: organizational aspects of religion and religious aspects of organizations, New York, Oxford, Oxford Univ. Press, 1998, pp. 269-291

 

DOLE, G., La liberté d'opinion et de conscience en droit comparé du travail, Union européenne, 1. Droit européen et droit français, Paris, L.G.D.J., 1997, 256 p.

 

DOLE, G., Les professions ecclésiastiques. Fiction juridique et réalité sociologique, L.G.D.J., 1987, 590 pp.

EUROPEAN CONSORTIUM FOR CHURCH-STATE RESEARCH, Churches and Labour Law in the E.C. Countries, Milan, Giuffre, 1993

 

MARTÍNEZ-TORRÓN, J. & NAVARRO-VALLS, R., Le obiezioni di coscienza: profili di diritto comparato (Conscientious objections in comparative law), Torino, Giappicchelli, 1995

 

OVERBEEKE, A., “’Married to the job’ Over geslachtsonderscheid en het verschil tussen “de vrouw” en “de vrouw van””, annotation CGB [Equal Treatment  Commission] 2010-74, in C.J. Forder (hoofdred.) Gelijke behandeling: oordelen en commentaar 2010, Nijmegen, Wolf legal publishers, 2011, p. 393-397. [in Dutch]

 

OVERBEEKE, A., annotation ECHR 23 September 2010, nr. 425/03 (Obst v. Germany) and ECHR 23 September 2010, nr. 1620/03 (Schüth v. Germany), European Human Rights Cases 2010, 11:12, p. 1678-1684. [in Dutch]

 

OVERBEEKE, A., “Van overspelige organisten en ketterse kleuterjuffen. Het recht op bescherming van de private levenssfeer en de vrijheid van godsdienst van kerkelijk personeel - recente jurisprudentie van het EHRM.” Recht, Religie en Samenleving 2011:2, 51-76. (ISSN 2030-9279)

 

SANDBERG, R., DOE, N., 'Religious Exemptions In Discrimination Law", The Cambridge Law Journal (2007), 66: 302-312

 

SCHLICK, J., et LISTL, J. (ed.), Les Eglises et le droit du travail en France et en République fédérale d'Allemagne, Colloques franco-allemands Eglise-Etat-Société, t. VI, N.P. Engel Verlag, Strasbourg, 1984

 

VAN DER PLOEG, T.J., “Staan het recht en de geschillenbeslechting in private organisaties onder of boven de wet?” in Amice, Rutgersbundel, Opstellen aangeboden aan prof. mr. G.R. Rutgers, Kluwer, 2005, 263-274.

 

VAN DER PLOEG, T.J., "De rechtspositie van de predikant: privaatrecht versus kerkelijk recht?" in OLDENHUIS, F.T. (ed.), Predikant tussen baan en ambt, serie Religie en Recht, Heerenveen, Protestantse Pers, 2007, 19-30

 

VRIELINK, J., “Discriminating Speech. Charting the Intersections of Speech and Direct Discrimination Under EU Discrimination Law with a Special Focus on Racial and Religious Discrimination in Recruitment,” in A Test of Faith? Religious Diversity and the European Workplace, (Alidadi, K., Foblets, M.-C. en Vrielink, J. (eds.)), Aldershot, Ashgate, 2012

 

VRIELINK, J. and SOTTIAUX, .S., “Discrimineert de Nederlandse discriminatiewet? De Nederlandse gelijke-behandelingswetgeving ‘getoetst’ aan de rechtspraak van het Belgisch Grondwettelijk Hof,” [Does Dutch Discrimination Law Discriminate? The Dutch Equal treatment Law ‘Assessed’ in Light of the Jurisprudence of the Belgian Constitutional Court] in Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten (themanummer discriminatie en gelijke behandeling) 2011, nr. 2, 226-239.

 

VRIELINK, J. and STOX, Y., “Homokoppels en religieuze hoteleigenaars” [Gay Couples and Religious Hotel Owners] in De Juristenkrant, nr. 224, 2011, 5.

 

VRIELINK, J., OUALD-CHAIB, S. & BREMS, E., “Boete voor het dragen van gezichtssluier onwettig” [Ban for wearing face veil] in De Juristenkrant 2011, nr. 223, 2. [in Dutch]

 

VRIELINK, J., OUALD-CHAIB, S. & BREMS, E., “Boerkaverbod” [Burqa ban] in Nieuw Juridisch Weekblad 2011, nr. 244, p. 398-414.

 

VICKERS, L., Religious Freedom, Religious Discrimination and the Workplace, Oxford, Hart Publishing, 2008, 241 pp.

 

ZHELYAZKOVA, A., (co-author), Trade Unions against Racism and Discrimination. Guide. Sofia, IMIR, 2005